Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
Vuosi: 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

10.05.2016 Sairaanhoitajien palkankorotukset eivät aiheuttaneet Suomen taantumaaHelsingin Sanomien yleisökirjoituksessa "Lopettakaa hoitajien syyllistäminen" (30.4.16 HS) pyydettiin, että hoitajien syyllistäminen Suomen taantuman aiheuttajina loppuisi.

Pitkän työuran tehneenä hoitajana on ollut ikävää seurata ja vastata väitteisiin, joiden mukaan Suomen talouden taantuman syy olisi ollut hoitajien palkankorotuksissa.Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehyn työtaistelu syksyllä 2007 johti Kuntatyönantajien ja Tehyn erilliseen virka- ja työehtosopimukseen ja sairaanhoitajien neljälle vuodelle jaksotettuun palkkojen tasokorotukseen vuonna 2007.

Tuona työtaistelusyksynä en itse vielä ollut mukana politiikassa, mutta osallistuin rivihoitajana keskusteluun hoitoalan tilanteesta. Keskustelut johtivat minut sattuman kautta Helsingin Kustaankartanon vanhustenkeskukseen tilaisuuteen, jossa mukana olivat myös silloinen pääministeri Matti Vanhanen ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen. Minä olin saanut tehtäväkseni avata hoitotyön arjen tilannetta johtaville päättäjille.

Sillä reissulla minulle selvisi hoitajana se, että mikäli hoitajat halusivat palkkatilanteensa kohenevan, oli toimiin käytävä täysin jossakin muualla kuin poliitikkojen kahvipöydässä. Samalla tajusin, että eduskuntavaalien 2007 alla käydyt vaalipuheet ja jopa "vaalilupaukset" hoitajien viidensadan euron palkankorotuksista olivat kuplia. Tilaisuuden jälkeen koin luissani ja ytimissäni taistelutahtoa ja olin täysin valmis nousemaan barrikadeille hoitoalan matalapalkkauksen vuoksi.

Yleisradion teettämän kyselyn mukaan silloista vuoden 2007 työtaistelua kannatettiin laajasti. Sairaanhoitajia pidettiin koulutukseensa ja työn vaativuuteen nähden alipalkattuina, mistä seurasi myös työvoimapula alalla. Käytyjen neuvottelujen vauhdittamiseksi työtaistelulla oli myös laajat tukitoimet.

Suomi ajautui vuonna 2008 taantumaan maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena. Tuli maailmanlaajuinen pankkikriisi ja yritysten lainansaannin voimakas heikentymiseen. Suomea vei taantumaan myös pitkään jatkunut viennin heikkous, joka puolestaan johtui kilpailukyvyn murentumisesta ja teollisuuden rakennemuutoksesta, erityisesti yksityisten investointien putoamisesta.

Talouskriisi on ollut yhteinen myös Euroopan kanssa, joten sairaanhoitajien palkkapolitiikan liittäminen talouskriisin syyksi on tuntunut kohtuuttomalle.

Suomen jakautuminen naisaloihin ja miesaloihin puhuttaa aina silloin, kun pohditaan vanhempainvapaiden kustannusten jakamista tasaisesti työnantajien kesken. Sairaanhoitajiksi tarvittaisiin myös miehiä, mutta edelleen alalle lähdön jarruna on työn palkkaus. Toki muitakin toimia alan vetovoimaisuuden säilyttämiseksi on tehtävä, sillä hoitoalalle oikeasti haluavia ja siellä myös pysyviä tarvitaan. Henkilöstön hyvinvointiin on panostettava.

Erityisesti huolestuttavana suuntauksena on pidettävä mm. lähihoitaja koulutukseen liitettyjen pääsykokeiden ja henkilökohtaisten oppilashaastattelujen väheneminen jopa katoaminen oppilasvalinnoissa. Hoitoalasta ei saa tulla sisäänheitto alaa, johon kuka tahansa pääsee. Tarvitaan myös kutsumusta ja paloa alalle, jonka kohteena on toinen ihminen. Kun alalla on osaavat ja hyvät hoitajat, niin ajatus siitä, että hoitaja on palkkansa ansainnut saa vahvistuksen.

29.04.2016 Myös laitosvanhuksen on päästävä akuuttisairaanhoitoon ja päivystykseenMyös laitoksissa asuvien vanhusten tulee päästä akuuttisairaanhoitoon ja päivystykseen tarpeen niin vaatiessa, myös nopeasti.

Iltalehti uutisoi viikolla tapauksesta, jossa kerrottiin vanhuksen menehtyneen hoitamattomaan ja kuroutuneeseen tyrään vanhainkodissa (iltalehti 26.4.16).

Kun ja jos hoivakodeissa ei ole päivittäistä tai yöaikaista lääkäriä paikalla, ambulanssin tilaamista hoivakotiin ei tule empiä äkillisen sairaustapauksen, kaatumisen tai muun epäilyttävän oireen kanssa.

Jokaisella ikääntyneellä tulee olla mahdollisuus ja oikeus päästä akuuttihoidon piiriin, vaikka asuisikin hoitolaitoksessa tai ei itse kykenisi tekemään hoitoaan koskevaa päätöstä. Muistisairas ikääntynyt ei ehkä osaa ilmentää vaivaansa tai kipuaan, joten hoitajilta vaaditaan niissä tilanteissa erityistä osaamista, vaikkakin vanhuksen terveydentilan tarkkailun ja erilaisten sairauksien oireiden ymmärtämisen ja havaitsemisen tulisi olla itsestäänselvyyttä ja hoitoalan henkilökunnan toimenkuvaan kuuluvaa rutiinia.

Myös vanhusten kivunhoitoon ja kiputilojen havaitsemiseen tarvitaan Suomessa lisätietoutta ja koulutusta. Hammassärky, kuluma- ja nivelkivut, virtsatulehdukset tai muut kiputilat saattavat jäädä hyvinkin ovelasti huomaamatta ja hoitamatta, vaikka kyseessä olisikin vakavat vaivat. Suomessa on kiitettävästi puututtu vanhusten liikalääkitykseen muun muassa uni- ja rauhoittaviin lääkkeisiin. Se on toki ollut hyvä ja oikea suunta.

Ammattitaitoisen henkilökunnan rooli korostuu. Hoitajilla on oltava ammattipätevyys ja sairaanhoidollista osaamista ja tietotaitoa myös ikääntyneiden parissa, vaikka vanhuus ei olekaan sairaus. Vastuu vanhuksen hoidosta on kannettava. Pitää olla sairaanhoidollista ja perushoidollista osaamista, sillä näistä syntyy hyvä, vastuullinen, huolellinen ja potilasturvallinen hoito. Hoivalaitoksissa tulisi olla myös selkeä ohjeistus siitä, miten yllättävissä ja akuuteissa laitoksen asukkaiden sairaustilanteissa toimitaan ja kehen otetaan yhteyttä.

Kysymys on inhimillisyydestä, mutta myös potilasvahinkojen torjumisesta. Vanhusten akuutit sairaudet ja kiputilat on hoidettava oikeaaikaisesti siinä missä muidenkin.


26.04.2016 HOK-edustajistoaloitteeni keliakiatuotteiden hintojen tarkistamisesta käsittelyssä tiistaina edustajistossaAloite​​​​​ 8.12.2015
HOK-edustajisto


Keliakiatuotteiden hintojen tarkistaminen ja alaspäin saattaminen

Gluteeniton ruokavalio aiheuttaa keliaakikolle ylimääräisiä kustannuksia useita kymmeniä euroja kuussa. Keliaakikko ei voi valita, syökö hän tavallisia tuotteita vai gluteenittomia. Hänen on hoidettava elinikäistä sairauttaan joka kerta ruokaillessaan. Keinot keliakiatuotteiden hintojen saattamiseksi lähemmäs yleistä hintatasoa tulisi selvittää.

Keliakiatuotteiden hintataso on nykyisellä tasolla korkea. Gluteenittomien tuotteiden tarjonta ja valikoima on kuitenkin jo laaja-alaista ja monipuolista. Valitettavasti tuotteiden kasvanut kysyntä ja tarjonta eivät ole laskeneet hintoja. Esimerkiksi erikoisruokavalioon myös kuuluvien vähälaktoosiset ja laktoosittomat tuotteet ovat jo kuluttajille hintaystävällisiä. Jotta keliaakikon ruokavalion monipuolisuus turvataan, tuotteiden tulee olla heidän saatavilla. Inhimillisestä näkökulmasta katsottuna olisi hienoa, mikäli kaupan sektori voisi vastata jotenkin tähän tarpeeseen. Helsingin Osuuskauppa-Elanto pystyy nostamaan asian esille vieden sen myös S-ryhmän tietoon. Keliakorvauksen (ruokavaliokorvaus) 23,60 euron poistuminen vuoden 2016 alussa merkitsee keliaakikoille kustannusten lisääntymistä entisestään. Keliakiakorvaus poistettiin selkeyttämään vammaisetuisuusjärjestelmän kokonaisuutta.


Edellä kerrotun perusteella esitän,

että HOK ja S-ryhmä selvittävät keliakiatuotteiden hintojen tarkistamisen ja alaspäin saattamisen mahdollisuuden kuluttajaystävälliselle tasolle.

Helsingissä 8.12.2015
Arja Juvonen /ps
18.04.2016 Harvinaiset sairaudet tulevat näkyviksi myös pohjoismaisella tasollaHelsingin Sanomat kirjoitti pari viikkoa sitten artikkelin liittyen harvinaisten sairauksien diagnosointiin ja hoidon kehittämiseen (HS 5.4.2016 Harvinaiset sairaudet monien vaiva). Artikkelissa kerrottiin toimista harvinaisten sairauksien esiinnostamiseksi. Harvinaissairauksia ovat kaikki ne sairaudet, joiden esiintyvyys on vähemmän kuin viisi tapausta kymmentätuhatta asukasta kohden.

On hienoa, että Suomessa on huomioitu harvinaisten sairauksien potilasryhmä ja olemme lähteneet kehittämään erilaisia ja uusia potilaslähtöisiä toimintatapoja. Harvinaisen sairauden diagnoosin saanut on kirjaimellisesti harvinainen ja näin ollen myös usein yksin sairautensa kanssa. Suomen mallissa luodaan koko maan kattavia asiantuntijaverkostoja, joiden olemassaoloa hyvödynnetään muun muassa videokokousten, digitalisaation ja potilaan ja erikoislääkärin välisen videoneuvottelun mahdollistavin keinoin. Hankkeessa ovat mukana kaikki yliopistosairaalat. Kansalaisten yhdenvertaisuuden ja tasaarvon näkökulmasta uudistukset ovat merkittäviä ja niiden tarkoituksena on myös nopeuttaa potilaan diagnoosin saamista ja siihen aloitettavaa hoitoa.

Harvinaisiin sairauksiin liittyvää tiedon jakamista ja yhteistyömalleja on ryhdytty kehittämään ja toteuttamaan myös pohjoismaisella tasolla. Entinen ruotsalaisministeri Bo Könberg sai tehtäväkseen laatia selvityksen terveysalan pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä ja vahvistamisesta seuraavien 5–10 vuoden aikana. Syntyi 14 erilaista toimenpide ehdotusta sisältävä ns.Könberg raportti.

Raportti on tullut tutuksi Pohjoismaiden Neuvoston kokouksissa, erityisesti Hyvinvointi- (nyk.Hyvinvointi Pohjolassa) valiokunnassa , ja se sisältyy Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän pohjoismaisen hyvinvoinnin ohjelmaan. Harvinaisiin sairauksiin liittyen Könbergin raportissa esitetään muun muassa Harvinaisten sairauksien pohjoismaisen verkostoa, sekä yhteisen harvinaisten lääkkeiden lääkevaraston perustamista ja lääkealan yhteistyön lisäämistä. Toimenpide ehdotus on viety eteenpäin ja Pohjoismaiden välille on juuri perustettu Harvinaisten sairauksien verkosto, jonka tarkoitus on kehittää olemassa olevia sekä uusia tapoja Pohjoismaiselle yhteistyölle liittyen harvinaisiin sairauksiin. Sen tehtävä on myös vahvistaa pohjoismaista yhteistoimintaa tämän asian alueella ja parantaa koordinaatiota yhteisissä aloitteissa. Verkostoon kuuluu alan asiantuntijajäseniä kaikista pohjoismaista.

Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtaja maana ja verkoston puheenjohtajuus kuuluu myös Suomelle. Meillä on myös täytäntöönpanovastuu eräistä Könberg- raportin suosituksista.

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa valiokunta käsittelee Könberg- raporttia nyt huhtikuussa pidettävässä kokouksessa Norjan Oslossa. Hyvinvointi Pohjolassa valiokunnan suomalaisjäsenä olen saanut tehtäväksi raportoida kokouksessa Könberg raportin toimeenpantuja asiakohtia Suomen ja Pohjoismaiden näkökulmasta harvinaisiin sairauksiin liittyen.

Pohjoismaiden neuvoston toiminta on jäänyt suomalaisessa poliittisessa keskustelussa jokseenkin pimentoon. Tämä on harmi, sillä Pohjoismaisella Neuvostolla on vaikuttavuutta ja merkitystä. Esimerkkinä on pidettävä vaikkapa juuri toimia harvinaisten sairauksien esiinnostamisessa. Verkostoituminen, yhteistyö, tutkimustiedon, taidon ja osaamisen jakaminen, ja vertaistuen löytyminen on mahdollista ja harvinaista sairautta sairastavat ihmiset voivat hekin tulla nyt nähdyiksi, kuulluiksi ja ymmärretyiksi myös kansainvälisellä tasolla. Harvinaissairautta sairastavan ei tule jäädä enää yksin.


22.02.2016 Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun kaupungin psykiatrisen toimialan johtotehtävissä toimineiden henkilöiden toiminnasta vuosina 2009 -2014 sekä muut mahdolliset selvitystoimetKohde
Turun kaupungin psykiatrian toimialan johtotehtävissä toimineet henkilöt, jotka olivat tietoisia Kupittaan Sairaalan vanhuspsykiatria G1 osastolla tapahtuneesta osaston hoitohenkilöstön potilaisiin kohdistamasta kaltoinkohtelusta vuosina 2009 -2014 ja jotka eivät vieneet tietoa tapahtuneista eteenpäin viranomaisille tutkittavaksi.

Perustelut
Helmikuussa 2016 julkisuuteen tuli tietoa, että Turun Kupittaan Sairaalan G1 vanhuspsykiatrian osastolla oli tapahtunut vuosien ajan potilaiden kaltoinkohtelua hoitohenkilökunnan toimesta. Turun kaupunginsairaalan vanhuspsykiatrian G1-osasto on suljettu osasto. Potilaat ovat yli 65-vuotiaita pakkohoitoa tarvitsevia akuutteja mielenterveyspotilaita. Osasto on 15-paikkainen, mutta potilaita siellä on tarpeesta riippuen yhtä aikaa tyypillisesti 8–20.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan potilaat olivat kohdanneet hoitohenkilöstön taholta kovakouraista repimistä ja riuhtomista, potilaan pään ja jalkojen kolhimista sängyn kaiteisiin, erittäin rajua tarttumista, potilaan tönimistä ja heittämistä lattialle.

Turun Sanomien tietojen mukaan yhtä potilasta oli myös hakattu hoitohenkilön toimesta nyrkeillä.

Turun Kupittaan sairaalan G1 osaston tilanteesta on saatu tietoa erilaista lähteistä, jotka eivät julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ole kuitenkaan potilailta saatua tietoa. Potilaat olivat yrittäneet lähteiden mukaan kertoa tapahtumista heitä hoitaville hoitajille ja lääkäreille, mutta potilaita ei oltu uskottu, vaan heidän puheitaan oli pidetty sekavina ja psykoottisina.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hoitohenkilöstön väärinkäytökset ovat ajoittuneet vuosille 2009 - 2014. Väärinkäytökset paljastuivat Turun kaupungin psykiatrisen johdon tietoon ja niitä selvitettiin pienellä kokoonpanolla ja salassa muilta valvontaviranomaisilta. Turun kaupungin psykiatrisissa johtatehtävissä toimineet henkilöt eivät vieneet tietoon tulleita hoitohenkilöstön väärinkäytöksiä eteenpäin tutkittavaksi, vaikka siihen olisi ollut syytä. Turun sairaalan G1 osastolla tapahtui myös julkisuudessa olleiden tietojen mukaan lääkevarkauksia, joista julkisuudessa olleiden tietojen mukaan olisi ilmoitettu poliisille. Asian etenemistä ei oltu kuitenkaan seurattu, eikä tapaukset olleet päätyneet koskaan tuomioistuimeen.

Turun sairaalan G1 osaston hoitohenkilökunnan potilaisiin kohdistamasta kaltoinkohtelusta harkittiin hoitajien irtisanomista. Tällaisiin toimiin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ei kuitenkaan menty, vaan kaltoinkohteluun syyllistyneet hoitohenkilöt saivat jatkaa työssään.

Julkisuudessa on kerrottu, että Turun kaupunki myöntää jättäneensä ilmoittamatta osastolla G1 tapahtuneista väärinkäytöksistä valvontaviranomaiselle eli Valviralle.

Perusteluna julkisuudessa on kerrottu, että selkeä ohjeistus siitä, missä kohtaa ja milloin ilmoitus Valviralle tulisi tehdä ei ole. Valviran julkisuuteen antaman tiedon mukaan kaikki esimiesasemassa terveydenhuollossa työskentelevät voivat tehdä valvontaviranomaiselle ilmoituksen terveydenhuollon työntekijöiden toiminnasta.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Turun kaupungin psykiatrian tulosyksikköjohtaja ei ilmoittanut ongelmista Valviraan. Ilmoitusta eivät tehneet myöskään osaston vanha tai uusi ylihoitaja. Ylihoitaja vaihtui lokakuussa 2013, eli sen jälkeen, kun väärinkäytöksiä käsittelevä selvitys oli valmistunut.
Turun kaupungin psykiatrisen johdon olisi pitänyt informoida Kupittaan sairaalan G1 osastolla havaituista hoitohenkilöstön potilaisiin kohdistamista kaltoinkohtelutapauksista eteenpäin valvoville viranomaisille. Kupittaan sairaalan osastolla G1 on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan syyllistytty lukuisiin väärinkäytöksiin ja potilaiden laiminlyönteihin, jotka vaativat perusteellista selvitystä. Turun kaupungin psykiatrisen johdon osuutta tapahtumakulun selvittämiseen on myös syytä selvittää. Selvityksessä on tuotava ilmi se, että onko Turun kaupungin psykiatrisen johdon selvitystoimet G1 osaston hoitohenkilöstön kohdistamissa potilaiden kaltoinkohtelutapauksissa olleet riittäviä ja onko Turun kaupungin psykiatrisen toimen johtotehtävissä tapahtumaketjun aikaan toimineet henkilöt laiminlyöneet tehtävänsä ylläpitää turvallista ja hyvää vanhusten- ja sairaanhoitoa Turun Kupittaan sairaalan G1 osastolla. Selvityksessä on käytävä ilmi myös se, millaisiin toimiin Turun Kupittaan sairaalan G1 osastolla ryhdyttiin vuosien 2009 -2014 potilaiden hoitohenkilöstön toimesta kohtaaman kaltoinkohtelun ja hoidon laiminlyönti tapausten johdosta.

Turun Kupittaan sairaalan G1 osastolla tapahtunut potilaiden kaltoinkohtelu on ollut ajallisesti pitkäkestoista ja aiheuttanut potilaille suurta kärsimystä. Osaston hoitohenkilöstön kohdistamat toimet puolustuskyvyttömiin hoitoa ja hoivaa tarvitseviin sairaisiin ja iäkkäisiin potilaisiin on ollut julmaa ja tuomittavaa. Turun Kupittaan sairaalan G1 osaston tapahtumien kulku on hyvä selvittää myös jokaisen asianosaisen oikeusturvan kannalta.

Aiheeseen liittyvät muut valitukset, kantelut tai tutkinnat
Turun Kupittaan sairaalan G1 osastolla ilmenneet epäselvyydet potilaiden hoidossa ovat nousseet esiin julkisuudessa olleiden tietojen perusteella. Muun muassa Turun Sanomat on kirjoittanut asiasta.

Allekirjoittaneen toimesta ei ole tehty muita kanteluja asiaan liittyen, mutta Turun Kupittaan sairaalan tilanteesta on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan käynnistetty erilaisia muita selvitystoimia.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Valvira selvittää Turun kaupunginsairaalan vanhuspsykiatrian suljetun osaston ja muiden osastojen toimintaa yhdessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa.
Sairaalan toiminnan selvittäminen alkoi tiedonkeruulla ja mahdollisten aiempien valvonta-asioiden läpikäymisellä.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan johto ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajat ovat käsitelleet vanhuspsykiatrian tilannetta ja antaneet asiasta tiedotteen 18.02.2016.
Tiedotteessa sanottiin seuraavaa: Turun kaupungin hyvinvointitoimialan johto on kokoontunut iltapäivällä käsittelemään vanhusten kaltoinkohtelua Kupittaan psykiatrisessa sairaalassa. Tilannetta käsittelivät toimialajohtaja Riitta Liuksa, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Rosenlöf, varapuheenjohtaja Aila Harjanne sekä palvelualuejohtaja Katariina Korkeila ja kaupunginsihteeri Antti Perälä.
Kokouksessa keskusteltiin mm. psykiatrian G1-osastolta vuonna 2013 tehtyä selvitystä ja toimenpiteiden toteutumista. Turun kaupungin hyvinvointitoimiala sekä sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttävät, että palvelut ovat laadukkaita ja potilasturvallisuus taataan kaikilta osin. Psykiatrisen hoidon operatiivisessa toiminnassa on tapahtunut myös henkilöstövaihdoksia.
Jatkossa arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden toteutumista ja niiden nykytilanne. Selvityksen tekee Turun kaupungin sisäinen tarkastus.
Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää jatkossa tiheää seurantaa asian suhteen.

Tällä kantelulla pyydän oikeusasiamiestä ryhtymään omalta osaltaan tarvittaviin selvitystoimiin tähän laajaan asiakokonaisuuteen liittyen.

21.2. 2016
Arja Juvonen


04.02.2016 Pohjoismaiden Neuvostossa jättämääni kirjalliseen kysymykseen sähköautoilun edistämisestä annetun vastauksen tiivistelmä suomeksiSuomi:
-Suhtautuu positiivisesti sähköautoilun edistämiseen (ilmasto, melu, energiaseikat)
-Sähköautojen verotus alhaisempaa (4,4% vuoden 2016 alusta, ja sitä tullaan laskemaan asteittain 2,7% vuoteen 2019 mennessä).
-Ongelmana edelleen autojen hinta ja niiden lataaminen. EU-lainsäädännön vuoksi Suomessa ei voida tehdä yhtä mittavia verohelpotuksia sähköautoiluun kuin mitä Norjassa on tehty.
-Tällä hetkellä työryhmä valmistelee kansallista suunnitelmaa EU:n ns. infrastruktuuridirektiivin tiimoilta, jossa käsitellään vaihtoehtoisia polttoaineita.
-Paras tapa edistää sähköautoilua olisi rakentaa kattava autojen latausverkosto. Suomi työstää tätä asiaa parhaillaan, ja suunnitelman tulisi valmistua marraskuuhun 2016 mennessä. Epävirallinen latausverkostoa koskeva suunnitelma on julkaistu keväällä 2015.

Islanti:
-Sähkö- ja hybridiautot ovat verovapaita Islannissa 6 000 000 kruunuun saakka. Sen jälkeen maksetaan arvonlisävero.
-Arvion mukaan 10% Islannin autoista on sähköautoja vuoteen 2020 mennessä.
-Reykjavikissa on olemassa parkkipaikkoja sähköautoille, joissa niitä voi ladata. Sähköbussien käyttöönottoa selvitetään.
-Useimmat ihmiset lataavat autonsa kotonaan.
-EU-direktiivi asettaa minimivaatimukset infrastruktuurille vaihtoehtoisten polttoaineiden rakentamiselle, kuten sähköautojen latauspisteille. Reykjavikin ympäristöön on rakennettu Islannin ensimmäiset latauspisteet. Latauspisteiden rakentamisen odotetaan jatkuvan Islannissa.

Norja:
-Norjassa sähköautot ovat enimmäkseen verovapaita. Autoista maksetaan ainoastaan matala vuosimaksu. Lisäksi sähköautoilla saa mm. ajaa julkisen liikenteen väylillä, vapaus tietulleista ja ilmainen pysäköinti julkisilla parkkipaikoilla.
-Vuonna 2015 sähköautojen markkinaosuus oli 17,1 %. Sähköautojen osuus on n. 3 % henkilöautoista.
-Sähköautojen ”erivapauksia” tullaan vähentämään vuoden 2017 jälkeen. Vuosimaksu tulee käyttöön täysimääräisenä vuonna 2020. Lisäksi kunnat tulevat saamaan enemmän päätäntävaltaa siihen, miten haluavat antaa sähköautoille muita vapautuksia.
-Hybridiautoille on tiettyjä verovapauksia niiden päästöpitoisuuksista riippuen. ladattavien hybridiautojen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti parina viime vuonna. Hybridiautot käsittävät n. 2 % Norjan henkilöautokannasta.
-Norjassa oli vuoden 2015 alussa yhteensä 1792 latausasemaa, joista suurin osa oli rakennettu julkisin varoin.
-Norja ei ole vielä ottanut kantaa siihen, tuleeko se kannattamaan vaihtoehtoisia polttoaineita koskevan EU-direktiivin hyväksymistä myös Efta ja Eta-maissa.

Ruotsi:
-Ruotsi on ilmoittanut pyrkivänsä olevan ensimmäinen fossiilivapaa länsimaa. Saavuttaakseen tämän tavoitteen pyrkii hallitus mm. edistämään sähköautoilua.
-Super ympäristöetu annetaan sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen ostajille, ja se on suuruudeltaan 40 000 kruunua. Vuonna 2016 summa puolittuu 20 000 kruunuun.
-Sähköautoista ei tarvitse maksaa ajoneuvoveroa ensimmäisten 5 vuoden ajan. Sen jälkeen maksetaan vain 360 kr/vuosi. Sähköbussien käyttöönottoa kannustetaan alhaisemman verotuksen avulla.
-Ruotsi tulee jättämään suunnitelmansa koskien EU-direktiivin toimeenpanoa komissiolle marraskuussa 2016.

Tanska:
-Tanskassa sähköautoista ei makseta rekisteröintiveroa tai ympäristöveroa. Vuosien 2016-2019 aikana rekisteröintiverovapaus poistuu vähitellen. Tanskassa autoja verotetaan kuitenkin sen mukaan, kuinka polttoainetehokkaita ne ovat. Koska sähköautot ovat paljon energiatehokkaampia kuin bensiiniautot, tulee niiden verotus olemaan vielä vuonna 2020 kuitenkin perinteisiä autoja huomattavasti alhaisempaa.
-Kunnat saavat päättää itse antavatko ne sähköautojen parkkeerata ilmaiseksi. Suurimmissa kunnissa on sähköautoille tarkoitettuja parkkipaikkoja, joissa niitä voidaan myös ladata.
-Vuodesta 2015 lähtien sähköautoja on voinut ladata moottoriteiden varsilla. Tanska on saanut EU:n tukea latauspisteiden rakentamiseen EU:n infrastruktuurirahastolta, Connecting Europe Facility (CEF).
-Kööpenhaminassa on meneillään sähköbussikokeilu, jossa busseja voidaan ladata matkan varrella.
-Ladattavista hybridiautoista täytyy maksaa ajoneuvovero. Verotus kuitenkin alhaisempaa johtuen alhaisista päästöistä.
-Ladattavilla hybridiautoilla ei ole ilmaisia tai varattuja parkkipaikkoja.
-Tanskassa on jo perustavanlaatuinen latausinfrastruktuuri olemassa, joka kattaa lataustarpeen lähestulkoon pitkillä matkoilla. Myös autojen kaasu ja vetytarpeen katsotaan olevan tyydytetyn. LNG-tankkauspisteitä joudutaan luultavasti rakentamaan satamiin sekä maasähköjärjestelmiä aluksille. Tarvetta tullaan arvioimaan vuoden 2016 aikana.18.01.2016 Vanhuksiin kohdistuvat rikokset ovat vaijettu ilmiö SuomessaVanhuksiin kohdistuva väkivalta, omaisuusrikokset, heitteillejättö ja kaltoinkohtelu ovat Suomessa vaijettu ilmiö. Saamme viikottain lukea uutisista ikääntyneisiin kohdistuneista varkauksista. Viimeisin teko uutisoitiin tänään, jossa vanhuksen ovelle vettä pyytämään tullut henkilö varasti vanhuksen käsilaukun.

Poliisin tietoon tulleet yli 65-vuotiaisiin kohdistuneet omaisuusrikokset ovat lisääntyneet selvästi viime vuosina. Poliisiammattikorkeakoulun tilastoista saatujen lukujen mukaan varkauksien ja törkeiden varkauksien kohteiksi joutuneiden määrä on kasvanut viidessä vuodessa noin viidenneksen.

Tämä ilmiö on nyt nostettava pöydälle, siitä on ryhdyttävä puhumaan ja ikääntyneiden kohtaamia vääryyksiä ryhdyttävä ennaltaehkäisemään. Tarvitaan viranomaisten, hoivatoimijoiden, omaisten ja kansalaisten valppautta. Ikääntyneet tarvitsevat erityistä turvaverkostoa ympärilleen.

Myös vammaiset ovat vaarassa joutua rikoksen uhriksi. Espoossa muutamia vuosia sitten kehitysvammaisilta henkilöiltä varastettiin heidän pankkikorteillaan tilit tyhjiksi. Rikollisia ei saatu koskaan kiinni.

Keskustelu käy nyt turvapaikan hakijoiden ympärillä kuumana ja otamme kantaa siihen, että tarvitsemme lisää poliiseja, vartijoita ja katupartioita. Turvallisuus on tunnetta, mutta sen on oltava myös faktaa. Jos turvallisuuden tunnetta halutaan antaa kaduille, sitä tulee antaa myös seinien sisälle vanhuksille.

Palvelutalo saattaa olla turvaton huolimatta siitä, että siellä on hoitajia. Palvelutalon ovista pääsee livahtamaan sisään myös asiattomia kulkijoita. Ikääntynyt kotona asuva on kodissaan yksin. Milloin vartijat ja valvontakamerat tulevat myös palvelutalojen oville? Laitetaanko vanhan ajan talonmies istumaan palvelutalon ovelle ja seuraamaan päivän kulkijoita? Entäpä turvahälyttimet vanhusten asuntoihin. Seinään asetettava ns.paniikkipainike nappi, joita on jo paljon käytössä olisi yksi hyvä idea turvata ikääntynyttä. Lisäksi ikääntyneille henkilöille ja heidän omaisilleen olisi ryhdyttävä antamaan turvallisuuskoulutusta ja kerrottava erilaisista turvallisuusriskeistä. Tietoa on jaettava ja ennakointiin on ryhdyttävä. Suomessa ollaan liian pidättyväisiä ja sinisilmäisesti luotetaan ja uskotaan hyvään. Lintukodon aika on kuitenkin menossa ohi.

Jätänkin aiheesta kirjallisen kysymyksen: Miten turvata myös ikääntyneiden turvallisuutta.

14.01.2016 Perussuomalaiset vaikuttivat kotihoidontuen pakkojakamisen perumiseen vahvasti viime eduskuntakaudellaHelsingin Sanomien Toimittaja Heikki Arola kertasi artikkelissaan Suomi pitää kiinni kotihoidon tuesta (HS 5.1.2016) edellisen eduskuntakauden tapahtumia liittyen silloisen hallituksen aikomukseen kotihoidontuen pakkojakamisesta. Artikkeli on julkaistu laajemmin myös Helsingin Sanomien verkkouutisissa. Arola mainitsee internetin artikkelissaan kuinka silloisessa oppositiossa keskusta vastusti ehdottomasti kajoamista kotihoidon tukeen ja sen jakamista äidin ja isän kesken.

Arolan artikkeli on oiva muistutus siitä, miten politiikan suuntaa on mahdollista muuttaa myös oppositiosta käsin. Arola jättää artikkelissaan mainitsematta kuitenkin silloisen kauden suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten kannan kotihoidontuen pakkojakamiseen. Vastustimme sitä ehdottomasti ja kotihoidontuen pakkojakamisen perumiseen vaikutimme myös vahvasti.

Asiaa vastustivat myös pienten lasten vanhemmat, jotka ottivat yhteyttä ja vaativat selkeyttä asian käsittelyyn. Äityslomiaan ja hoitovapaitaan miettivät vanhemmat pyysivät neuvoja siitä, miten miettiä ja suunnitella tulevia lastenhoitovapaitaan.

Perussuomalaiset jättivät välittömästi aloitteestani maaliskuussa 2012 hallituksen esittämästä kotihoidontuen pakkojakamisesta keskustelualoitteen, jossa vaadimme asiaan liittyvää ajankohtaiskeskustelua sekä kotihoidontuen leikkaamisen vaikutusten arviointia. Tovi keskustelualoitteen jälkeen myös keskusta jätti asiasta välikysymyksen, johon myös perussuomalaiset yhtyivät.

Perussuomalaiset kävivät asiasta edellisellä eduskuntakaudella lukuisia keskusteluja ja vastaväittelyitä, esitimme perusteluja kotihoidontuen pakkojakamisen ajatuksen mielettömyydelle ja toimme esiin omakohtaisia kokemuksia liittyen kotihoidon vapaavalinnaisuuden merkitykselle. Kolmen lapsen äitinä, lapset kotona hoitaneena ja silloisena ensimmäisen kauden "tuoreena" kansanedustajana koin ja koen, että juurikin sillä, äitien ja isien arjen keskeltä tulleella kokemuksella ja näkemyksellä, oli ainakin itselleni paras mahdollinen mandaatti toimia tässä asiassa. Perheitä ei voida pakottaa tekemään päätöksiä vastoin tahtoaan vaan perheillä tulee olla valinnanvapaus oman lapsen hoitoa suunnitellessaan.

Perussuomalaiset pitävät edelleen tärkeänä sitä, että kotihoidontuen jakamisessa noudatetaan perheiden valinnanvapautta, eikä lastenhoito aikaa vanhempien välillä jaeta pakolla.11.01.2016 Vanhat ilmiöt, uudet ilmiöt ja ilmiöt, joita ei nähdäOtin sunnuntaina kantaa naisiin kohdistuvan häirinnän lisääntymisestä. Pyysin tiedotteella Naisasialiitto Unionin kertovan, miten naisiin kohdistuvia ahdistelu-häirintä- ja raiskaustapauksia tulisi heidän mielestään Suomessa ennaltaehkäistä ja millaisena Naisasialiitto Union näkee suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuskehityksen tilanteen tällä hetkellä.

Jäin pohtimaan Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Katju Aron kommentointia liittyen apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäen havaintoihin Suomeen saapuneesta ja ulkomaalaisten turvapaikanhakijoiden mukanaan tuomasta uudesta seksuaalihäirintään liittyvästä ilmiöstä. Puheenjohtaja Katju Aro esitti lauantaina 8.1.2016 Iltalehden artikkelissa, että poliisi on ylittänyt valtuutensa ja poliisin lausuntoja tulisi korjata. Aron mielestä poliisin tiedottamisessa tulisi ottaa vastedes tiukka asialinja. Mielestäni Naisasaliitto Unionin kanta asiaan oli outo.

Itselleni Aron kommentoinnista tuli tunne, että Naisasialiitto Union ei allekirjoita poliisin näkemystä Suomeen saapuneesta uudesta naisiin kohdistuvasta häirintäilmiöstä. Poliisi tiedotti viime joulukuussa, että naisiin kohdistuu enemmän seksuaalista ahdistelua, johon liittyy myös se, että miehet lähtevät seuraamaan naisia, käyvät käsiksi ja suutelevat väkisin. Pahimmassa tapauksessa teot ovat olleet vieläkin vakavampia, joista on tullut myös tuomioita.

Puheenjohtaja Aron näkemys oli, että ilmiö ei ole uusi. Hän vetosi kommentissaan viime vuotisiin tilastoihin, joissa näkyy ahdistelutapausten runsas määrä. Laki seksuaalisesta ahdistelusta astui voimaan reilu vuosi sitten ja on hienoa, että tilastoissa näkyvät uuden lain voimaantultua esiin nousseet tapaukset. On totta, että tapauksia on tullut esiin ja ilmiö kaikkinensa on tullut päivänvaloon. Myös törkeiden raiskausten tilastointi ja tapaukset ovat lisääntyneet sillä rikoslakiin tuli muutos, että alle 18 vuotiaaseen kohdistuva raiskaus tulkitaan aina törkeäksi raiskaukseksi. Lainsäädännön ohjaaminen tähän suuntaan on ollut erittäin hyvä asia ja olin myös itse lakivaliokunnassa viime eduskuntakaudella ajamassa juurikin näitä asioita.

Tilastojen varjosta nyt kuitenkin nähtävä myös eteenpäin. Yksikin tilastoon päätyvä tapaus on liikaa, tapahtuu se sitten Helsingissä tai Kuopiossa. Kun puhumme henkilöön kohdistuvasta vahingosta, kaikki ei voi olla vain tilastomatematiikkaa. Kuinka voisimme siis estää mahdolliset tulevat ahdistelu- ja häirintätapaukset ja turvata Suomessa jokaisen yksilön koskemattomuutta?

Olen ottanut eduskunnassa pitämässäni puheessa kantaa siihen, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on ollut Suomessa aina ja Suomi on kärkipaikoilla naisiin kohdistuvan väkivallan tilastoissa. Olen myös ollut vahvasti ajamassa turvaa ihmisten ikääntymiseen ja siihen, että ikääntyneen kaltoinkohtelutapaukset nostetaan esiin. Nämä uutiset eivät kuitenkaan saa Suomessa palstatilaa. Siinä missä hoitajia on liian vähän ja vanhus kokee turvattomuutta, laiminlyöntejä jopa heitteillejättöä on edelleen pimennossa. Puhumme siitä, että tarvitsemme poliiseja, vartijoita ja katupartioita, mutta emme puhu siitä, että tarvitsemme turvaavaa kättä vanhukselle. Ja se on niin väärin, että sieluani sieppaa ja sydäntäni särkee. Vanhuksiin kohdistuvat omaisuusrikokset ovat myös arkipäivää Suomessa. Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu?

Se, että ahdistelu- ja lääppimiskeskustelu on nyt noussut erityisesti esiin turvapaikanhakijoiden saavuttua Suomeen, ei vie mitenkään pohjaa Suomen historian tapahtumista. Kuten ennen myös nyt joudumme katsomaan selustamme ja neuvomaan ohjeet myös lapsillemme. Meidän kaikkien tulee yhdistää myös voimamme ja viisautemme, jotta saamme naisiin kohdistuvan väkivallan laskuun. Myös ennakointia ja katsetta tulevaisuuteen tarvitaan. Väkivalta, häirintä, ahdistelu, raiskaus ovat kaikki tuomittavia teki ne sitten suomalainen tai ulkomaalainen ihminen ja oli kohteena sitten suomalainen tai ulkomaalainen.

Poliisin, päättäjien ja koko yhteiskunnan valppautta tarvitaan ja mielestäni juuri siitä on esimerkiksi apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäen antamassa lausunnossa liittyen "uuteen seksuaalihäirintäilmiöön" kyse. Kevään ja kesän myötä myös näemme, mihin suuntaan poliisin esittämä ilmiö kehittyy ja onko kyseessä todellakin vain ohimenevä ilmiö vaiko asia, joka on tullut jäädäkseen. Mikäli näin olisi, niin Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Katju Aron lauantaisessa haastattelussa esittämälle toteamukselle siitä, että pelon tunne on aina liittynyt naisten ulkona liikkumiseen, ei olisi myöskään tulevaisuudessa näkyvissä muutosta. Sellainen kehitys olisi kestämätöntä, sehän olisi entisestään askel taaksepäin.

Tämän hetkinen keskustelu jurraa paikallaan ja saa aikaan syyttelyä, joka ei johda mihinkään. Meidän tulisi hyväksyä ja nähdä se, että meillä on Suomessa olemassa jo ilmiöiden kaari. Ne ovat vanhat ilmiöt, uudet ilmiöt ja ilmiöt, joita ei nähdä. Siis toimitaan.

07.01.2016 HOK- edustajistoaloite: Keliakia tuotteiden hintojen tarkistaminen ja alaspäin saattaminenJätin viime joulukuussa HOK- Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokouksessa aloitteen, jossa esitän keliakiatuotteiden hintojen tarkistamista ja alaspäin saattamista.

8.12.2015
HOK-edustajisto


Keliakiatuotteiden hintojen tarkistaminen ja alaspäin saattaminen

Gluteeniton ruokavalio aiheuttaa keliaakikolle ylimääräisiä kustannuksia useita kymmeniä euroja kuussa. Keliaakikko ei voi valita, syökö hän tavallisia tuotteita vai gluteenittomia. Hänen on hoidettava elinikäistä sairauttaan joka kerta ruokaillessaan. Keinot keliakiatuotteiden hintojen saattamiseksi lähemmäs yleistä hintatasoa tulisi selvittää.

Keliakiatuotteiden hintataso on nykyisellä tasolla korkea. Gluteenittomien tuotteiden tarjonta ja valikoima on kuitenkin jo laaja-alaista ja monipuolista. Valitettavasti tuotteiden kasvanut kysyntä ja tarjonta eivät ole laskeneet hintoja. Esimerkiksi erikoisruokavalioon myös kuuluvien vähälaktoosiset ja laktoosittomat tuotteet ovat jo kuluttajille hintaystävällisiä. Jotta keliaakikon ruokavalion monipuolisuus turvataan, tuotteiden tulee olla heidän saatavilla. Inhimillisestä näkökulmasta katsottuna olisi hienoa, mikäli kaupan sektori voisi vastata jotenkin tähän tarpeeseen. Helsingin Osuuskauppa-Elanto pystyy nostamaan asian esille vieden sen myös S-ryhmän tietoon. Keliakorvauksen (ruokavaliokorvaus) 23,60 euron poistuminen vuoden 2016 alussa merkitsee keliaakikoille kustannusten lisääntymistä entisestään. Keliakiakorvaus poistettiin selkeyttämään vammaisetuisuusjärjestelmän kokonaisuutta.


Edellä kerrotun perusteella esitän,

että HOK ja S-ryhmä selvittävät keliakiatuotteiden hintojen tarkistamisen ja alaspäin saattamisen mahdollisuuden kuluttajaystävälliselle tasolle.

Helsingissä 8.12.2015
Arja Juvonen /ps
 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi