Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
Vuosi: 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

15.02.2017 Kannatan eutanasiaa ja tasa-arvoista avioliittolakia kädet ristissä- ne eivät ole pois minun uskonnoltaniTein viime eduskuntakaudella lukuisia erilaisia avauksia saattohoito teeman esiinnostamiseksi ja konkreettisten saattohoitoa parantavien muutosten aikaansaamiseksi. Viime kaudella hyväksyttyyn vanhuslakiin saattohoito teema saatiin siten, että hoivayksikössä tapahtuvan esimerkiksi saattohoitotilanteen kohdalla lisähoitohenkilöstöä olisi suotavaa lisätä. Potilaan hoitamisesta, oikeudesta saada palveluja ja tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti säädetään laissa: laki potilaan asemasta ja oikeuksista, terveydenhoitolaki ja perustuslaki tähtäävät potilaan parhaaseen. Nämä eivät kuitenkaan ole riittävästi. Saattohoito ja palliatiivinen, kivunlievitykseen tähtäävä erityishoito on oma erikoisalansa ja siksikin siitä tulisi säätää lailla. Laki ohjaa yhteiskunnan kehitystä ja sillä rakennetaan myös yhteiskuntaa.

Suomessa ei ole saattohoidosta erillislakia. Tein tähän liittyvän toimenpidealoitteen viime eduskuntakaudella. Myös kansalaisaloitteella vuonna 2014 yritettiin nostaa aihetta esii siinä kuitenkaan onnistumatta. Aloite ei saanut tuulta alleen eikä kansalaisaloitteelle elintärkeää mediajulkisuutta. Sen sijaan aloitteen taustalla olleet ja myös saattohoitoon yhteisvastuukeräyksellä varoja keränneet toimijat ja tekijät saivat huomiota osakseen julkisuuteen nousseilla kuvamainoksilla. Bussipysäkeille ilmestyi kuvia kuolevista ihmisistä ja saattohoitotilanteista. Kuvat oli toki lavastettuja, mutta ne koskettivat silti kansalaisia. Tampereella viime marraskuussa yhteisvastuukeräyksen päätösseminaarissa hankkeen puuhahenkilö Tapio Pajunen kertoi palautteesta: kansalaisista osa oli pahoittanut mielensä ja kertonut, että kuvia kuolemasta ei voida laittaa esille. Joku oli kysynyt, että miksei olisi käytetty muita kuvia vaikkapa pupuista ja kissoista. Olisiko pupu tai kissakuvien taustalla ollut vakava viesti mennyt siten perille? Eikö sen lemmikkieläimen, juuri sen pupun tai kissan, lähtö ole yleensä lempeä ja armelias. Eläinrakas hoitaa rakkaan eläimensä hyvin- kuvilla tuotiin esille ihminen.

Eutanasia kansalaisaloite luovutettiin eilen eduskunnalle. Eutanasia tarkoittaa armokuolemaa tai kuolinapua, jonka sallimiseen Suomessa aloite tähtää. Olin eilen mukana eutanasia kansalaisaloitteeseen liittyvässä lehdistötilaisuudessa, johon puolueiden edustajat veivät aiheeseen liittyvät eduskuntaryhmien terveiset ja kannanotot. Monet puolueet kertoivat, että ryhmien sisältä löytyy ajatuksia eutanasian sallimisen puolesta, mutta myös vastaan. Tämä sama tilanne on myös perussuomalaisen eduskuntaryhmän jäsenillä. Emme ole käyneet asiasta vielä keskustelua eikä linjauksia asiaan ole tehty.

Eutanasia on jokaisen ihmisen oma, henkilökohtainen mielipide ja ajatus. Oletpa sitten puolesta tai vastaan- mielipide on omasi. Ja niin pitääkin. Vakavan sairauden osuessa omalle kohdalle tai läheiselle, joutuu pohtimaan elämän syntyjä syviä. Mikä on kärsimyksen määrä, miten sen kokee ja kestää, miten toivoisi itseään hoidettavan. Omaa pohdintaani helpottaa pitkä työura hoitotyössä. Olen nähnyt vaikka mitä ja ollut mukana vaikka missä. Kysy vaikka.

Eutanasia keskustelussa olemme kuulleet myös pienen Eino pojan tarinaa. Einon vanhemmat ovat kertoneet julkisuudessa sydäntä raastavan tarinan pienokaisensa vakavasta äkillisestä sairastumisesta ja sen myötä saattohoitoon joutumisesta. Saattohoidon aika oli Einon kohdalla pitkä ja vaikea ja vanhemmat kysyivätkin, että olisiko eutanasia helpottanut Einon kärsimyksiä. Einon vanhemmat ja läheiset ansaitsevat kiitoksen siitä, että he ovat astuneet julkisuuteen oman henkilökohtaisen tragedian kanssa.

Kansalaisaloite eutanasiasta ei ota kantaa lapsipotilaisiin, mutta se ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, että sulkisimme silmämme lapsipotilaita. Suomesta puuttuu lapsipotilaisiin liittyvät saattohoitosuositukset ja ohjeistukset.

Paitsi viime eduskuntakaudella myös viime aikoina olen jättänyt eduskunnassa kirjallisia kysymyksiä ja toimenpidealoitteita liittyen suomalaisen saattohoidon parantamiseen. Kyllä, toistoa, mutta asia on ajankohtainen edelleen. Hallitus päivittää toki saattohoitoon liittyvää kriteeristöä juuri nyt, mutta muutakin on tehtävä. Hallitusohjelmaa laadittaessa oli harmillista, että kirjaus saattohoidon laadun parantamisesta päätyi vain hallitusohjelman taustamuistioon ei itse hallitusohjelmaan. Siksikin nyt on oikea aika vaikuttaa ja yksikään toimenpide asian eteen ei ole turha.

Vaikka käsittelemmekin eutanasiaa ja eduskunta myös antaa mietintönsä eutanasia kansalaisaloitteeseen, on velvollisuus käsitellä myös saattohoitoa ja sen laadun ja yhdenvertaisuuden parantamista. Ne eivät sulje pois toinen toistaan.

Toimenpidealoitteilla esitän muun muassa erillisen saattohoitolainsäädännön aikaansaattamista, lapsipotilaiden saattohoitosuositusten ja ohjeistusten laatimista, saattohoidon huomioimista sote uudistuksen keskellä ja saattohoidon yhdenvertaistamista ja saattohoitopaikkojen lisäämistä Suomessa.

Koen, että tehtävänäni on olla äänenä tälle tärkeälle asialle ja hankkeelle. Kantani perustuu inhimilliseen ajatteluun ja kultaiseen käskyyn. Tee siten kuin toivoisit itsellesi tehtävän. Kansalaisaloitteilla tuodaan eduskuntaan aloitteita, joiden ituna on juuri tuo ajattelu. Muutama vuosi sitten oli tasa-arvoinen avioliittolaki, nyt on eutanasia. Onnellinen, hyvä elämä ja armelias, kivuton kuolema.

Kannatin tasa-arvoista avioliittolakia ja kannatan sitä edelleen.
Kannatan eutanasiaa ja toivon siihen liittyvän kansalaisaloitteen läpimenoa eduskunnassa. Kannatan saattohoitolainsäädännön kehittämistä ja toivon toimenpidealoitteeni läpimenoa eduskunnassa.

Ja kaiken tämän teen kädet ristissä, sillä nämä asiat eivät ole minun uskonnoltani pois. Minun iltarukoukseni on edelleen jokailtainen.


25.01.2017 Kuntoutuksen ohjaajan (amk) tutkinto laillistetaan ja liitetään sosiaalihuollon ammattihenkilölakiinTalentian puheenjohtaja Tero Ristimäki otti kantaa sosiaalialan ammattien laillistamisen. Hän totesi, että vuonna 2016 sosiaalialan ammattien laillistaminen on ollut sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien etu (Sosiaalityön edunvalvonnasta käsijarru ei ole päällä, HA 12.1.2017).

Asia on kolmen ensimmäisen kohdalla juuri näin, mutta kuntoutuksen ohjaajan kohdalla maininta vaatii osakseen pienen tarkennuksen. 1.3.2016 voimaan tulleella lailla sosiaalialan ammattihenkilöistä laillistettiin sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomitutkinnon suorittaneet ammattihenkilöt. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilölakeihin ei kuitenkaan sisällytetty säännöstä kuntoutuksen ohjaajan oikeudesta toimia laillistettuna ammattihenkilönä. Asiasta käytiin keskustelua, mutta virallista muutosta asiaan ei saatu. Jäätiin odottamaan, mutta nyt aika on kypsä asian korjaamiseksi. Ja täytyykin olla.

Tein viime vuonna eduskunnassa kirjallisen kysymyksen ja toimenpide aloitteen, jossa esitettiin kuntoutuksen ohjaajan ammatin laillistamista ja liittämistä sosiaalialan ammattihenkilölakiin. Kuntoutuksen ohjaajien osaaminen on tunnustettava ja heidän toimintamahdollisuutensa turvattava. Potilaan kuntoutukseen liittyvät kysymykset ovat myös merkittäviä. Tämä korostuu erityisesti ikääntyvien kohdalla, joiden kotona asumista ja pärjäämistä pyrimme tukemaan yhteiskunnassa kaikin keinoin. Saamani kirjallisen kysymyksen vastauksessa kerrottiinkin hyviä uutisia tällä hetkellä noin 600 Suomessa ammattiinsa opiskelleelle kuntoutuksen ohjaajalle. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä sosiaalihuollon ammattihenkilölain muuttamisen siten, että kuntoutuksen ohjaajan tutkinnon suorittaneet tullaan sisällyttämään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin laillistettavina ammattihenkilöinä. Muutos on ollut toivottu ja odotettu ja se poistaa epävarmuutta kyseisen ammattikunnan, alan opiskelijoiden ja työnantajien keskuudessa.

Toivottavaa olisi myös se, että lakimuutos nostaisi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen kuntoutuksen ohjaajan ammattikuvan tunnettavuutta samoin kuten se on tehnyt esimerkiksi sosionomien ja geronomien kohdalla ja lisäisi mielenkiintoa kyseisiin aloihin entisestään. Satavuotiasta Suomea voimme laittaa siis myös näin kuntoon: ymmärtämällä kaikkien eri sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden osaamista ja merkitystä ja tuomalla heidän osaamisensa ja tietotaitonsa kansalaisten keskuuteen, heidän hyvinvointinsa parantamiseen, lisäämiseen, turvaamiseen ja ylläpitoon.


19.01.2017 Tiedote: Oulun insestitapaukseen liittyvien asiakirjojen katoaminen vakava asia - selvitysten jatkuttavaTiedote 19.1.2017

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps) pitää Oulun insestitapauksen selvittelyssä paljastunutta Oulun lastensuojelun asiakasasiakirjojen ja muiden viranomaisten tietojen ja asiakirjojen puuttumista ja katoamista vuosilta 1998-2008 erittäin vakavana asiana. Asiasta uutisoi eilen mm. Iltalehti. Kyseessä on ns. Oulun tapaus, jossa isä tuomittiin vuosia jatkuneesta tyttären törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jonka seurauksena tytär tuli myös raskaaksi ja hänelle tehtiin myös raskauden keskeytyksiä. Asian yhteydessä poliisi on myös selvittänyt virkarikosten mahdollisuutta tapaukseen liittyen. Juvonen on vaatinut Oulun tapauksen perusteellista selvitystä sen tultua julkisuuteen ensimmäisen kerran syksyllä 2016.

- Tieto siitä, että asiakasasiakirjoja ja muita viranomaisten tietoja ja asiakirjoja puuttuu merkittävin osin vuosilta 1998–2008 on erittäin vakava. Perusteluksi on kerrottu, että tietoja on kadonnut tietojärjestelmää vaihdettaessa. Kadonneissa vuosissa on hyväksikäytön kohteeksi joutuneen uhrin, lapsen, elämää. Selvitysten on siis jatkuttava. Kuka on ollut tietojärjestelmä vaihdossa vastuuhenkilö? Onko kirjaajatason ja pääkäyttäjätason oikeudet olleet hallussa ja onko jäänyt lokimerkintöjä? Luotettavuus ja eheys asiakirjoja siirrettäessä toiseen tietojärjestelmään ovat kaiken a ja o. Asiakirjat eivät saa hävitä.

-Lainsäädäntö määrittelee asiakirjoista. On muun muassa asetus potilasasiakirjoista, joka määrittelee, että jos asiakirja hävitetään, siitä tulee jäädä merkintä arkistoon. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista määrittelee asiakirjojen säilyttämisajoista, on arkistolaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, jossa säädetään hyvästä tiedonhallintatavasta.

-Oulun kadonneet asiakirjat tämän vakavan ja yhteiskunnallisesti merkittävän suomalaiseen lastensuojeluun ja terveydenhuoltoon liittyvän tapauksen kohdalla näyttävät nyt sen, miten äärettömän tärkeää on huolellinen dokumentointi asiakas- ja potilasasiakirjoissa, miten kirjaamisvelvollisuutta on noudatettava, miten asiakaskirjojen tiedon käsittelyn perusteet ja lainsäädäntö ja sen perusteella annetut määräykset ja ohjeet kuten tietojen säilyttämiseen liittyvät velvoitteet on tunnettava ja niitä on noudatettava.

-Huolellinen dokumentointi on asiakkaan, mutta myös työntekijän kannalta tärkeää. Kun merkittävät ja arkaluonteiset asiakirjat ovat kadonneet, se jättää hyvin ikävän varjon tämän tapauksen ylle. Erityisesti tämä nakertaa luottamusta viranomaisten toimintaa kohtaan. Toki tämä huolestuttaa myös tulevaisuuden tietoturvasta ja tietojärjestelmistä. Voiko asiakas- ja potilastiedot kadota myös jatkossa noin vain, Juvonen kysyy.

Arja Juvonen

Kansanedustaja

050-5311108

 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi